ሕግ

Prev Next Page:

ይዞታና ሁከት

Wed-22-07-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    የይዞታ መብት ምን ማለት ነው? -    ባለ ይዞታነትን መደበቅ የሚያስከትለው ሕጋዊ ውጤት ምን ይመስላል? -    የአንድ ንብረት ይዞታ እንዴት ለሌላ ሰው ይተላለፋል? -    ይዞታን ለማስከበር በጉልበት መጠቀምን ሕጉ ይፈቅዳል። በምን...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የመኪና ሽያጭና ስም ማዛወር

Wed-08-07-2015

ከኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    የተሽከርካሪ ሽያጭ ውል በውል አዋዋይ ፊት መደረግ አለበት? -    የስም ዝውውርን ለማድረግ የመኪና ሻጭ ያለበት ግዴታ እስከምን ድረስ ነው? -    ተሽጦ ስሙ ያልተዛወረ ተሽከርካሪ አደጋ ቢያደርስ ሻጭ ይጠየቃል? -    እስከ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የኤሌክትሪክ አደጋ እና ካሳ

Wed-01-07-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    በኤሌክትሪክ ኃይል ምክንያት የሚደርስ ጉዳቶችን የመካስ ኃላፊነት ያለበት ማን ነው? -    የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በኤሌክትሪክ አደጋ ኃላፊ የሚሆነው በምን ሁኔታዎች ነው? -    እስከ ፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት የደረሱ ኢ.ኤ.ኃ.ኮ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

አክሲዮን ማህበር የአስተዳዳሪዎች ኃላፊነት

Wed-17-06-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -         ስለ አክሲዮን ማህበር ምንነት መሰረታዊ ነጥቦች፣ -         የአክሲዮን ማህበር የስራ አመራር አባላት ግዴታና ኃላፊነቶች፣ -         የስራ አመራር አባላትን ባለአክስዮኖች ከሰው መጠየቅ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች፣ -         በአንድ አክሲዮን ማህበር አስተዳዳሪዎች ላይ አባላት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ከውርስ መነቀል

Wed-10-06-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -         ተናዛዥ ሕጋዊ ወራሾቹን ከውርስ ሊከለክል የሚችልበት ሁኔታና ገደቦቹ፣ -         ከውርስ መነቀልና አይነቶቹ፣ -         በልጅና በሟች የእህት ልጅ ልጅ መካከል የተደረገው ከውርስ የመነቀል ክርክር በምን ተቋጨ? እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? ዛሬ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የስራ ላይ ጉዳትና ካሳ

Wed-03-06-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com - በስራ ላይ የሚደርሱ የጉዳት አይነቶች ምን ምን ናቸው? - ለየጉዳቶቹ መጠን የሚከፈሉ የካሳ ክፍያዎች፣ - በሥራ ላይ ለደረሱ ጉዳት የሞተ ሰራተኞች ክፍያ የሚያገኙ ጥገኞች እነማን ናቸው? - አሰሪ ያለበት የጉዳት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የሥራ ላይ ጉዳቶች

Wed-27-05-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    አሰሪዎችም ሰራተኞውም የሙያ ደህንነትን የሰራተኞን ጤንነት ለማስጠበቅ ማክበር ያለባቸው ግዱታዎች፣ -    በስራ ላይ የደረሱ ጉዳቶች የሚሉት የትኞቹ የጉዳት አይነቶች ናቸው፣ -    በአሰሪዎች ኃላፊነት ምንድነው? -    በስራ ላይ ጉዳቶች አሰሪው በኃላፊነት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ካለፍቃድ መነገድ በወንጀል ያስቀጣል

Wed-20-05-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com   -    ንግድ ላይ ለመሰማራት የሚያስፈልጉ የምዝገባና የንግድ ፈቃድ ግዴታዎች፣ -    የምዝገባና የፈቃድ እድሳት፣ -    የፀና ንግድ ፈቃድ ሳይኖር መነገድ የሚያስከትለው የወንጀል ኃላፊነት፣ -    የታደሰ ንግድ ፈቃድ ሳይኖራቸው ሁለት ማዳበሪያ ቆዳ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የስም ማዛወር ጉዳይ

Wed-13-05-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ከማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሃብትነት ጋር የሚነሱ የምዝገባ ጉዳዮች -    ስም ማዛወር የሻጭ ወይስ የገዥ ግዴታ -    የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤትነትን መዝገብ ግዴታ ያለበትን የአስተዳደር አካል ስም እንዲያዛውር ማስገደድ ይቻላል። -    ከማይንቀሳቀስ ንብረት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ጣልቃ ገብነት

Fri-24-04-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    በሌሎች ሰዎች ክርክር ሶስተኛ ወገኖች ጣልቃ የሚገቡበት ሁኔታ ምን ይመስላል? -    ጣልቃ የመግባት መብት ከምን ይገኛል? -    እስከ ሰበር የደረሰው የጣልቃ ገብነት ክርክር በምን ተቋጨ? እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? አንዳንዴ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ውልና አተረጓጎሙ

Wed-15-04-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ውል መተርጎም ምንድን ነው? -    ውል መተርጎም የሚያስፈልገው መቼ ነው? -    ፍ/ቤት ውሎችን ሲተረጉሙ በምን መልኩ መሆን አለበት? -    እስከ ሰበር ደርሰው የውል አተረጓጎም ክርክር በምን ተቋጨ?   እንዴት ናችሁ ለክርስትና እምነት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የአባት ስም

Wed-08-04-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ለመሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች ከትክክለኛ የወላጅ አባት ስም የማይጠሩ ሰዎች ምን የሕግ አማራጭ አላቸው፣ -    የቤተዘመድ ስም በሕጋችን እና በተግባር በስም አጠራራችን ውስጥ ያለው ቦታ ምን ይመስላል? -    የአባት ስም...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ከመድን ዋስትና ጋር የተያያዙ የወንጀል ኃላፊነቶች

Wed-01-04-2015

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com   1. ሞቻለሁ ብሎ የመድን ዋስትና ያጭበረበረው አሜሪካዊ ተከሰሰ አሰሽዬትድ ፕሬስ ባለፈው ሳምንት ያወጣው ዘገባ ነው። ግለሰቡ ጆስ ላንቱጋ የ62 ዓመት በቤት ውስጥ እቃዎች በንግድ ሥራ የሚተዳደር የፍሎሪዳ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሕግ የማያውቃቸው ደላሎች

Wed-25-03-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    በተለያዩ ቤት መኪና የሚያከራዩና የሚያሻሽጡ ደላሎች ስራና በሕጋችን የተቀመጠ ድንጋጌዎች -    ደላሎች በሕግ የሥራ ፈቃድ፣ የገቢ ግብር እንዲሁም በስራቸው ለሚያደርሱት ጉዳት ያለባቸው ኃላፊነት ምን ይመስላል? -    በሕግ ተገቢው ቁጥጥር...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሊፍትና ካሣ

Wed-18-03-2015

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com      ያለጥቅም (በነፃ) በሚሰጥ የማጓጓዣ አገልግሎት ጉዳት ቢደርስ ካሣ የሚከፍለው ማነው? ሊፍት ተሰጥቷቸው ሲጓዝ ጉዳት የደረሰበት ተከሳሽ ባለንብረቱ ላይ ያቀረበው የካሳ ክስ በምን ተቋጨ፣ ህፃናትን በተመለከተ አሽከርካሪዎች ከሌላው...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ፕሮፌሰር እንድርያስ ስለጠበቆች

Wed-11-03-2015

ፕሮፌሰር እንድርያስ ስለጠበቆች

ክፍል 4 በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com ፕሮፌሰር እንድርያስ እሸቴ ከክልል 1-3 ጠበቆች ላልተገባ ባህሪ የሚጋለጡባቸውን ውጪያዊና ውስጣዊ ምክንያቶች ከፍትህ ይልቅ ለደንበኛ ጥቅም ቅድሚያ ሰጥቶ መሟገት በጠበቆችና በአጠቃላይ ኅብረተሰቡ ላይ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ አይተናል። በዚህ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ፕሮፌሰር እንድርያስ ስለጠበቆች

Wed-25-02-2015

ክፍል-3 በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com   በክፍል አንድ እና ሁለት ጠበቆችን ተቀባይነት ለሌለው ላልተፈለገ ባህሪ የሚያጋልጡ ምክንያቶችና ተግባሮችን አቅርቤያለሁ። ጽሁፉ ፕሮፌሰር እንድርያስ እሸቴ በ1984 (እ.ኤ.አ.) በእንግሊዘኛ ቋንቋ በአንድ የፍልስፍናና የሕግ የጥናት መጽሔት ስብስብ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ ስለጠበቆች

Wed-18-02-2015

ክፍል 2 ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com   ይህ ጽሁፍ ፕሮፌሰር እንድርያስ እሸቴ በ1984 (እ.ኤ.አ.) በአንድ የፍልስፍና የሕግ የጥናት መፅሐፍ ላይ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ያቀረቡት ፅሁፍ የአማርኛ ትርጓሜው ነው። ባለፈው ሳምንት በክፍል አንድ ጠበቆች አጠራጣሪ ባህሪ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ፕሮፌሰር እንድሪያስ ስለጠበቆች

Wed-11-02-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com     ታዋቂው ምሁር ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ በተለያዩ የውጭ ሀገር ዩኒቨርስቲዎች በማስተማር የተለያዩ የፍልስፍና የጥናት ጽሁፎችን በመፃፍ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህርና የዩኒቨርስቲው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል። በአሁኑ ጊዜም የጠቅላይ ሚኒስትሩ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የተሽከርካሪ አደጋ እና ቸልተኝነት

Thu-05-02-2015

-  በተሽከርካሪ አደጋ ለሚደርስ ጉዳት አሽከርካሪው ቸልተኛ ነበር ወይስ አልነበረም የሚለው እንዴት ይመዘን፣ -  ቸልተኛነት ምንድን ነው? -  ድንገተኛ አደጋ ለጉዳቱ መንስኤ ነው የሚባለው በምን ሁኔታ ነው? -  በሬውና እረኛውን ለማዳን ሁለት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሕጋዊነትና መብት ማስከበር?

Wed-28-01-2015

-    ከውል ወይም ከሕግ የሚመነጩ መብቶችን እንዴት ማስከበር አለብን? -    የውል ግዴታን ባለመወጣት መብትን ለማስከበር የሌላውን ዕቃ መውሰድ ‘እምነት ማጉደል’ ወይስ ‘ሕገወጥ የመብት ማስከበር’? -    በሕገወጥ መንገድ መብት ማስከበር ምንድን ነው? -    የሚያስከትለው...

ተጨማሪ ያንብቡ...

እነማን ፍ/ቤት ሊቆሙልን ይችላሉ?

Wed-21-01-2015

  -  ከፍ/ብሔር ክርክር ከሳሽ ወይ ተከሳሽ ሆነው መቅረብ ካልተመቸዎ ወይም ካልቻሉ ምን  አማራጭ አለዎ? -   ከዘመዶችዎ መካከል እነማን እርስዎን ወክለው መሟገት ይችላሉ? -   ፍ/ቤት ቆሞ ለመከራከር የሚያስችል ውክልና ምን ማሟላት አለበት - ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሳምንታዊ የሥራና የእረፍት ጊዜ

Wed-14-01-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -          በቀን ውስጥ በሥራ ማሳለፍ ያለብን ከፍተኛው የሥራ ሰዓሰት ምን ያህል ነው? -          የሳምንቱ የሥራ ቀናት የሥራ ሰዓት ድልድል ምን መሆን አለበት? -          የሳምንት እረፍትና የትርፍ ሰዓት ሥራ በምን መልኩ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሳይጋቡ እንደ ባልና ሚስት

Thu-08-01-2015

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com      -         ብቻ ሳይፈፅም እንደ ባልና ሚስት አብሮ መኖር እና ሕጋዊ ውጤቱ፣ -        ጋብቻ ፈፅሞ ባልና ሚስት ከመሆን ጋር ያለው ልዩነ፣ት -    በልጆች እና በንብረት ላይ ሳይጋቡ እንደ ባልና ሚስት አብሮ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የተከለከሉ አነጋገዶች

Wed-31-12-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -          የንግድ ማስታወቂያ ምን መሟላት አለበት? -          በንግድ ሥራ ውስጥ ነጋዴዎች እንዳይፈፅሟቸው የተከለከሉ ተግባራት፣ -          የገዛው ዕቃ ወይም አገልግሎት ላይ ጉድለት ያገኘ ሸማች ምን መብት አለው? -          የተከለከሉ የንግድ አሰራሮችን መተግበር...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሸማችና ነጋዴ

Thu-25-12-2014

(ክፍል 2) ኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -          ጤናማ የንግድ ውድድርን ለማስፈን ለነጋዴው ሕጉ የሰጠው ጥበቃ ምንድን ነው? -          ከገበያ የበላይነት ጋር በተያያዘ ነጋዴው ላይ የተጣሉ ገደቦች፣ -          ፀረ የንግድ ውድድር ተግባራት የትኞቹ ናቸው? -          ተገቢ ያልሆነ የንግድ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሸማችና ነጋዴ

Wed-17-12-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ሸማቾችን ለመጠበቅ የተደነገጉ ሕጎች ምን ይላሉ፣ -    ሸማቾች የሚባሉት እነማን ናቸው፣ -    የሸማቾች መብቶችና የነጋዴዎች ግዴታ ምን ይመስላል፣ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? ዛሬ ወደ ገበያው ገብተን ሸማቾችና ነጋዴዎች ስለሚመሩበት ሕግ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ፍቺና የንብረት ክፍፍል

Wed-10-12-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ጋብቻ በፍቺ በሚፈርስ ጊዜ ፍ/ቤቶች ሊከተሉት የሚገባው የጋራ ንብረት ክፍፍል መርህ፣ -   ተጋቢዎች በፍቺ ጊዜ ንብረቱን በአይነቱ መከፋፈል ካልተስማሙ ክፍፍሉ በምን መልኩ መደረግ አለበት? -  እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር የደረሱ ሶስት የፍቺ ንብረት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የቤት ኪራይ ግብር

Wed-03-12-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    በዓመት ከ1800 ብር በላይ ቤት የሚያከራይ አከራዮች ሁሉ የኪራይ ግብር ገቢ የመክፈል ግዴታ አለባቸው። -    ግብር የማይከፍል ወይም አሳንሶ ገቢውን የማያሳውቅ አከራይን ለገቢዎች በማስረጃ የጠቆመ ተከራይም ሆነ ሌላ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የወሲባዊ ጥቃት ፈፃሚዎች ሥነልቦና

Wed-26-11-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com     -    ለመሆኑ ወሲባዊ ጥቃት መነሻው ምንድን ነው? -    ለወሲባዊ ጥቃት ወንጀል ፈፃሚነት የሚያጋልጡ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? -    የወንጀለኞች ሥነልቦና ጥናት ወሲባዊ ጥቃትን እንዴት ያየዋል?       እንዴት ናችሁ? ሠላም ነው? ሰሞኑን...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ትርፍና ትራፊክ

Wed-19-11-2014

ኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    ትርፍ መጫን የትራፊክ ቅጣት ብቻ ሳይሆን ሌላም የሚያሳጣው ነገር አለ -    ትርፍ የጫነው ተሽከርካሪ የተጠየቀለትን የመድን ካሳ አስመልክቶ እስከ ሰበር የደረሰው ክርክር በምን ተቋጨ? -    የትራፊክ ፖሊስን ክስ አልቀበልም ማለት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ፍትሕን በፍልስፍና

Wed-12-11-2014

ኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -          ለመሆኑ ፍትሕ ማለት ምን ማለት ነው? -          አንድን ነገር ፍትሐዊ ነው ብለን ለማለት እንዴት እንችላለን? -          ፍትሕ መመዘን ያለበት ከሚያስገኘው ጥቅም አንፃር ነው ወይስ ከራሱ ከነገሩ ሕጋዊነት አንፃር? -          ሁሉም ሕግ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ከፍ/ቤት ውጭ ያሉ አማራጮች

Thu-06-11-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ፍ/ቤት ከመክሰሱና ከመከራከር የተሻለ ጠቀሜታ ያላቸው አማራጭ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች፣ -    የዘዴዎቹ አይነትና ልዩነታቸው፣ -    የአማራጮቹ አስፈላጊነት፣ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? ዛሬ የምናወጋው በፍ/ብሔር ጉዳዮች ላይ ከሳሽ ወይ ተከሳሽ ሊሆኑ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ሕገ ወጥ የሥራ ስንብት

Wed-29-10-2014

በኪዳኔ መካሻ Email kidane1983@yahoo.com -    በሕገ ወጥ መንገድ ከሥራ ከተባረሩ ወደ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የ3 ወር ጊዜ ሳያልፍዎት ሄደው በነፃ መዝገብ ከፍተው አሰሪዎን መክሰስ ይችላሉ። -    ፍ/ቤቱ እስከ 6 ወር...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የመጨረሻው ፍትሕ

Wed-22-10-2014

አጭር ልበወለድ ደራሲ ሊዎ ቶልስቶይ ትርጉም ኪዳኔ መካሻ ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ከስመጥሩ ሩሲያዊ ፀሐፊ ሊዎ ቶልስቶይ በ1880 ዓ.ም የፃፈው (God Sees the Truth, but waits) የሚለው አጭር ልብወለዱ ከታዋቂ ድርሰቶቹ አንዱ ነው።...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የመቃብር ቤቱ ክርክር

Thu-16-10-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com     -    ሃይማኖት በመቀየራቸው በሰሩት የመቃብር ቤት እንዳይቀበሩ የተከራከሩት ግለሰብ ያቀረቡት ክስ፣ -    በጉዳዩ ላይ የተሰጠ አስገዳጅ የሕግ ትርጉም፣ -    ሃይማኖት የቀየረ ሰው በቀድሞ ሃይማኖቱ ያገኛቸውን መብቶች በሙሉ ያጣል? -   ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የሕክምና ሙያዊ ጥናት በሕጋችን

Wed-01-10-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    በህክምና ላይ በሚፈፀም ቸልተኝነት ወይም የሙያ ስህተት ታካሚው ላይ ለሚደርስ ጉዳት የመካስ ኃላፊነቱ የማን ነው? -    የህክምና ባለሙያውና የጤና ተቋሙ ላደረሱት ጉዳት ያለባቸው ተጠያቂነት -    የህክምና ሙያው ጥራት መኖሩ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ስለዋስትና

Wed-17-09-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    ዋስ ሆነዋል ሊያውቋቸው የሚገቡ ነጥቦች አሉ፣ -    የአንድን ዋስ ኃላፊነት ቀሪ ሊያደርጉ የሚችሉ ሁኔታዎች ምን ምን ናቸው? -    የዋስትና አይነቶችና ልዩነታቸው፣ -    የዋስነቱ ገንዘብ የከፈለ ሰው ገንዘቡን ለማስመለስ ያሉት አማራጮች፣ -   ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የሽልማት ማስታወቂያ የሕግ አስገዳጅነቱ

Wed-10-09-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com -    አንድንውድድር ላሸነፈ ወይም ድርጊት ለፈፀመ ሰው ሽልማት ለመስጠት ቃል የገባ ሰው ያለበት ግዴታ፣ -    ሸልማለሁ ብሎ ሳይሸልሙ መቅረት ይቻላል? -    የስጦታ የተስፋ ቃል እና ሽልማት ልዩነታቸው ምንድነው? -    እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ደረሰኙ የታለ

Wed-03-09-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com  - የተ.እ.ታ ደረሰኝ የመስጠት ግዴታን አለመወጣት የሚያስከትለው የወንጀል ኃላፊነት - የተ.እ.ታ ደረሰኝ ከመስጠት ጋር ግዴታ ያለባቸው ሰራተኞች - እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ደርሰው የተወሰኑ ሁለት የተ.እ.ታ ደረሰኝ ክርክሮች  እንዴት ናችሁ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የተፋጠነ ፍትሕ በሕጋችን

Wed-27-08-2014

ኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    የወንጀልም ሆነ የፍ/ብሔር ጉዳዮች የፍትህ መዘግየት ምን ያስከትላል? -    ፍትህ የሚዘገይባቸው ምክንያቶች -    የተፋጠነ የወንጀል ፍትሕ የማግኘት መብት በሕገመንግስታችንና በሌሎች ሕጐች እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? አለን። ዛሬ የምናወጋው ስለ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ስለመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ጥቂት ነጥቦች

Wed-13-08-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com - ሕገመንግሥታዊ መሰረት - የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት - የዋና አዘጋጅ ኃላፊነት - በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ለሚፈፀሙ ወንጀሎች የኃላፊነት ቅደም ተከተል እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? በዛሬው ፅሁፋችን የምናነሳው ስለመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የግብር ሰብሳቢው ሥልጣኖች

Wed-06-08-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com   - ስለግብር ምንነትና ዋና ዋና የግብር ሕጎቻችን - የሚፈለግባቸውን ግብር ያልከፈሉ ግብር ከፋዮች የግብር ዕዳ እንዴት ይሰበሰባል - ግብር ከፋዩ በግብር ውሳኔው ላይ ያሉት የይግባኝ መብቶች - ያልተከፈለ ግብርን ለመሰብሰብ ግብር...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የወንጀል ሙከራና ማሰናዳት

Wed-30-07-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? የዛሬ ወጋችን የሚያስቀጡ የወንጀል ሙከራዎችን ይመለከታል። ለመሆኑ አንድ የወንጀል ድርጊት በወንጀል ሕጋችን መሠረት ተሞክሯል ተብሎ የሚያስቀጣው ምን ምን ሕጋዊ ሁኔታዎች ሲሟሉ ነው የሚለውን እናነሳለን።...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የተሽከርካሪ አደጋ የሦስተኛ ወገን መድን

Wed-16-07-2014

ኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    ሐምሌ 6 ቀን 2005 የወጣው አዋጅ ቁጥር 799/2005 ከቀድሞው አዋጅ 559/2000 ጋር ሲነፃፀር -    የተሻሻለው አዋጅ ያሻሻላቸው ነገሮች -    ሦስተኛ ወገኖች እነማን ናቸው -    የጉዳት ካሳ መጠንስ እንዴት ነው? -    የመድህን...

ተጨማሪ ያንብቡ...

አፈርሳታ

Wed-09-07-2014

ከኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yahoo.com - ህብረተሰብን መሰረት ያደረገው የአፈርሳታ የወንጀል ምርመራ - የአፈርሳታ ስርዓትና ሂደት ምን ይመስላል - ከ200 ዓመታት በላይ ሲሰራበት የቆየው አፈርሳታ ያጋጠሙት ችግሮች ምን ነበሩ? - አፄ ኃይለስላሴ አፈርሳታን ለማዘመን ያወጡት አዋጅ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የአፄ ቴዎድሮስ ፍርዶች

Wed-25-06-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com -    አፄ ቴዎድሮስን ታሪክ ፀሐፊያን ፍርድ አዋቂም ፍርድ ገምድልም ነበሩ ይሏቸዋል። -    ይህን አባባላቸውን የሚያሳዩ አፄ ቴዎድሮስ እንደሰጧቸው በታሪክ ፀሐፊዎች የተፃፈ ፍርዶች -    የዘመኑን የፍትህ ስርዓትና ህብረተሰቡ ለፍትህ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ስለዓለም አቀፍ ሕግ በጥቂቱ

Wed-11-06-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com -    የዓለም አቀፍ ሕግ ምንድን ነው? -    ከሀገራት ሕግ በምን ይለያል? -    የዓለም አቀፍ ሕግ አይነቶችና ዋና ዋና መገለጫ ባህሪዎቹ ምን ይመስላሉ? -    ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሕግን የሚመለከቱ መሠረታዊ ነጥቦች እንዴት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የሕግ ተፈጥሮ ፍልስፍናዎች

Wed-04-06-2014

ኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    ሕገ-ተፈጥሮ ምንድን ነው -    የተለያዩ የዓለማችን ፈላስፎች ስለ ሕግ እና ስለ ተፈጥሮ ምን አሉ               እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? ዛሬ የምናወራው የሕጐች ሁሉ ምንጭ ነው ስለሚባለው ስለ ሕገ ተፈጥሮ ነው።...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ምንጩ ያልታወቀ ሀብት

Wed-28-05-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com -    ምንጩ ያልታወቀ ሀብት አፍርቶ መገኘት የሚያስከትለው ወንጀል ኃላፊነት -    የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ግዴታዎች -    የጥቅም ግጭትና የሚመለከታቸው የመንግስት ሰራተኞች ግዴታ -    እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የደረሰ ምንጩ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ውርርዱውርርዱ

Wed-21-05-2014

አጭር ልብወለድ ደራሲ አንቷን ናቭሎች ቼሆቭ ትርጉም ኪዳኔ መካሻ በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com ይህ የስመጥሩው ሩሲያዊ ደራሲ የአንቷን ቼሆቭ ልብ ወለድ የሚያጠነጥነው ከሞት ቅጣት እና ከእድሜ ልክ እስራት የትኛው ይበልጣል የሚል መነሻ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

እባክህ ዶ/ር እናቴን ግደልልኝ. . .

Wed-07-05-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com         በአልጋ ላይ የሚገኙ እናቷን አልገልም ያላትን ዶ/ር የከሰሰችው ሴት ክርክር በምን ተቋጨ? እውነተኛና አስገራሚ እናቷ መሞት እንዲፈቀድላቸው አንዲት ልጅ ያቀረበችው በአሜሪካን ሀገር የተዳኘ ክርክር የሌሎች ሀገሮችና የኛስ ሀገር...

ተጨማሪ ያንብቡ...

አስገድዶ ወይስ አስፈቅዶ?

Wed-23-04-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com          -   የግብረ ስጋ ግንኙነት ከተጀመረ በኋላ ሴቷ ፈቃደኛ አለመሆኗን መግለጿ ግንኙነቱን አስገድዶ መድፈር ያስብለዋል? -   በአሜሪካ ፍ/ቤት የተዳኘ አስገራሚና ፈቅዳ ነው ወይስ ተገዳ? የሚያስብለው እውነተኛ የወንጀል ክስ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የሃይማኖት ነክ ስራዎች የቅጂ መብቶች

Wed-16-04-2014

በኪዳኔ መካሻ    kidane1983@yahoo.com   -    ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ስራዎች የቅጂ መብት በአዋጁ እንዴት ይታያል? -    ያለ ባለቤቱ ፍቃድ ማሳተም አለመከልከሉ የቅጂ መብትን ሌላ ሰው እንዲጠቀም መፍቀድ ማለት ነው፤ -    በመፅሔት፣ በጋዜጣ እና በመፅሐፍ የወጡ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የቅጂ መብት ክርክር ያስነሳው የሰማዕታት ሐውልት

Wed-09-04-2014

በኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    የቅጂና ተዛማጅ መብቶች ምንነት -    የፈጠራ ስራ አመንጪው ያሉት ኢኮኖሚያዊና ሞራላዊ መብቶች -    እስከ ሰበር ድረስ ያከራከረው የቀይ ሽብር ሰማዕታት ሐውልት ቀራፂና የአሰሪው ማኅበር ክርክር ምን ነበር -    ክርክሩስ በምን ተቋጨ? እንዴት...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የጠፋችው ሚስት

Wed-02-04-2014

በኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    ጠፍታ የተመለሰችው ሚስትና በባሏ የመጣ እዳን የሚመለከተው ክርክር በምን ተቋጨ? -    የመጥፋት ውሳኔ እንዴት እና መቼ ይሰጣል -    የመጥፋት ውሳኔ የሚያስከትላቸው ውጤቶች? -    የጠፋው ሰው ከመጣስ ምን ይደረጋል? ታሪኩ እንዲህ ነው...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ስለስፖንሰርና ማስታዊቂያ ሕጋችን ምን ይላል?

Wed-26-03-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com -        በማስታዊቂያ አዋጁ የተከለከሉ ማስታወቂያዎች ምን ይመስላሉ             -       አንድን ማስታወቂያ ሕገ ወጥ ወይም አሳሳች የሚያስብሉት ነገሮችስ የትኞቹ ናቸው? -        ማስታወቂያዎቻችን የማስታወቂያ አዋጁን ድንጋጌ እያከበሩ ነው? -        ስፖንሰር ማድረግ ከማስታወቅ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ስለ ማስታወቂያ

Wed-19-03-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com -         ማስታወቂያዎቻችንና የማስታወቂያ አዋጅ -         በሕጋችን እንደማስታወቂያ የሚቆጠሩ የማስታወቂያ አይነቶች -             በማስታወቂያ ውስጥ የሚሳተፉ አካላትና ኃላፊነታቸው -         በማስታወቂያ ስራ የመሰማራት መብት -         ማስታወቂያዎቻችን ሊያሟሏቸው የሚገደዱባቸው ይዘቶችና አቀራረቦች የማስታወቂያዎቻችን ሙዶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው?...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ስለመኖሪያ ቦታ እና አድራሻ ሕጋችን ምን ይላል?

Wed-12-03-2014

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com -         ለመሆኑ በሕግ የመኖሪያ ቦታችን እንደሆነ ተደርጎ የሚታወቀው ሥፍራ የቱ ነው? -         አንድ ሰው በአንድ ቦታ ነዋሪ ነው ለመባል ምን ማሟላት አለበት? -     የተለያዩ ሕጋዊ ተግባራትን ከመፈፀምና ከማሥፈፃም አንፃር...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ቅጣትን የሚያስቀሩ ወይም የሚቀንሱ ዕድሎች

Wed-26-02-2014

ኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com -    ወንጀለኞች ለምን ይቀጣሉ? ለበቀል፣ ከወንጀል ለመከላከል፣ ለማረም፣ የወንጀል ሕጋችን የትኛውን ዓላማ ይከተላል -    የወንጀል ቅጣቶችን የሚያስቀሩ ሕጋዊ አማራጭ ይቅርታ እንዴትና በማን ይሰጣል? ምህረት ከይቅርታ በምን ይለያል? ቅጣትን መገደብ የሚቻለው ለየትኞቹ ጥፋቶች ነው? አመክሮ መቼና...

ተጨማሪ ያንብቡ...

በአንድ ጥይት ሁለት ልብ

Wed-12-02-2014

አሳዛኝና እውነተኛ የወንጀል ታሪክ አንተ ብትሆን ምን ትወስን ነበር? በኪዳኔ መካሻ kidane1983@yahoo.com እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? ዛሬ የምተርክላችሁ እውነተኛ የወንጀል ታሪክ ነው። ወንጀሉ የተፈፀመውም የፍርድ ውሳኔ ያገኘውም በአሜሪካን ሀገር ነው። የተፈፀመውን ወንጀል የቀረበውን...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የመብት ንድፈ ሀሳቦች

Wed-05-02-2014

በኪዳኔ መካሻ Kidane1983@yaho.com -    መብት ማለት ምን ማለት ነው? -    በተለያየ ሕጎች ለተደነገጉ መብቶች መነሻ የሆኑ እሳቤዎች ምን ይላሉ? -    መብት፣ ነፃነት፣ ችሎታ፣ የማይደፈር መብት ልዩነታቸውና አንድነታቸው -    መብቶችና ግዴታዎች በምን ይገናኛሉ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የወንጀል ምስክርት

Wed-13-11-2013

(የሕግ ባለሙያ)  Kidane1983@yahoo.com     በወንጀል ጉዳይ በምስክርነት የተጠሩ ምስክሮች መብትና ግዴታ የወንጀል ምስክርነቶች -         በፖሊስ -         በቀዳሚ ምርመራ ፍ/ቤት -         በመደበኛው ፍ/ቤት እንዴት ይሰጣሉ? -         ለምስክሮች የሚቀርቡ የተለያዩ የጥያቄ አይነቶች -         እውነቱን አለመመስከር የሚያስከትለው የወንጀል ኃላፊነት     ሰላም...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የተከራይ አከራይ . . . በሕጋችን

Sat-12-10-2013

በኪዳኔ መካሻ (የሕግ ባለሙያ) Kidane1983@yahoo.com -         የተከራዩትን ቤት ለሌላ ሰው ማከራየት ይቻላል በምን መልኩ? -         ዋናው አከራይ ተከራዩ ቤቱን ለሌላ እንዳያከራይ የሚከለክልባቸው መንገዶች -         የተከራይ ተከራይዋ ሆነ የተከራይ አከራይ ያሏቸው መብትና ግዴታዎች ምን ይመስላሉ -        ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

የኪራይ ነገር

Fri-04-10-2013

*እግረ መንገድ - እኛ የማንደፍራቸውን ውድ ህንፃዎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች እየተከራዩ ነው - በወር 400ሺህ የቤት ኪራይ ትንሽ አይበዛም? *ዋነኛው ነገር - ተከራይ በቤቱ እቃ እንዲያስገባ ለምን ይገደዳል? - ለተከራዮች መልካም ጉርብትና...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ምልከታ

የስንብት ዜና

09-08-2018

የስንብት ዜና

  ከነሐሴ 1997 ጀምሮ በየሳምንቱ ረቡዕ እየታተመ የሚወጣው "ሰንደቅ" ጋዜጣ ከህትመት ዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ ከነሐሴ 1 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ እንዲዘጋ የድርጅቱ ባለአክስዮኖች ወስነዋል። ባለፉት ዓመታት መረጃ እና የማስታወቂያ ድጋፍ...

ተጨማሪ ያንብቡ...

ድርጅትዎ ያስተዋውቁ!

  • Advvrrt4.jpg

እዚህ ያስተዋውቁ!

  • Aaddvrrt5.jpg
  • adverts4.jpg
  • Advertt1.jpg
  • Advertt2.jpg
  • Advrrtt.jpg
  • Advverttt.jpg
  • Advvrt1.jpg
  • Advvrt2.jpg

 

Advvrrt4

 

 

 

 

Who's Online

We have 1035 guests and no members online

Archive

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sendek Newspaper

Bole sub city behind Atlas hotel

Contact us